Lilypie Fourth Birthday tickers افق روشن - قصه های تيام کوچولو

افق روشن

روزی ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد
و مهربانی .... دست زيبايی را خواهد گرفت
روزی که کمترين سرود ...... بوسه ...است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری است
روزی که ديگر درهای خانه هاشان را نمی بندند
قفل افسانه ايست
و قلب
برای زندگی بس است
روزی که معنای هر سخن ..... دوست داشتن است
تا تو بخاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردی
روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست
تا من بخاطر آخرين شعر رنج جستجوی آخرين قافيه نبرم
روزی که هر لب..... ترانه ايست
تا کمترين سرود..... بوسه باشد
.....
روزی که تو بيآيي ..... برای هميشه بيايی
و مهربانی با زيبايی يکسان شود
روزی که ما دوباره برای کبوترهايمان دانه بريزيم
......
و من آنروز را انتظار می کشم
حتی روزی
که ديگر
نباشم
....
( شادروان احمد شاملو )

مامان تیام ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸۱