برم يا نرم؟

نمی دونم باز هم دارم اشتباه می کنم يا نه ولی دارم می رم. شايد اصلا نبايد برم.شايد صلاح باشه که برم. شايد هم نرفتم. بازهم بی خوابی به سرم زده. می دونين چی می گه؟
می گه تو با اين اخلاقت بهتره که تا ِآخر عمر تنها باشی. وگرنه هر کسی هم که بخواهد با تو باشه روانی می شه.
البته اين رفتن با اين گفتن هيچ ربطی نداره. هر کدوم يک چيز جداگانه ست و فقط خودم سر در می آرم که چيه. برای همين هم اين وب لاگو شخصی ناميدم.
حالا برم يا نرم؟؟؟؟؟5.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
sassan

کاری که دوست داری انجام بده.