خانم لیدا فرزانه دانش آموز سال آخر دبیرستان وست گیت در ایالت کالیفرنیا به یک سفر دور دنیا دست زده است.

لیدا دانش آموز برتر دبیرستان وست گیت امسال علیرغم دیگر دانش آموزان که برای ورود به دانشگاه و گذراندن امتحانات ورودی تلاشی بی وقفه از ابتدای سال اتخاذ کرده اند ! تصمیم دیگری برای زندگی خود گرفته است. او امسال را به آموزش کودکان بی سرپرست در تایلند و رسیدگی و نگهداری از حیوانات آلاسکا و کار در موسسه خیریه زنان در هنگ کنک خواهد گذراند.

لیدا می گوید من می خواهم از این تنها فرصت زندگی استفاده کرده و بتوانم با دستی پر و تجربه ای گرانبها به کشورم برگردم و درسم را ادامه دهم. او می گوید من دوست ندارم که تنها کتاب و مطالب درسی وقتم را پر کرده و از واقعیت زندگی دور بمانم.  دوست دارم با کمک به دیگران و در میان دیگران بودن به واقعیات دیگر زندگی پی ببرم و با تجاربی که به دست می آورم به زندگی ادامه دهم.

لیدا و دانش آموزانی مثل لیدا که شمار آنها اکنون در آمریکا رو به فزونی است تصمیم گرفته اند پیش از ورود به دانشگاه شرایط دیگری از زندگی را تجربه کنند. این روند در آمریکای شمالی رو به افزایش است و حتی دانشگاهها و موسسات پذیرش دانشجو نیز از آن استقبال کرده اند و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و آن را پیش نیاز ورود به برخی از رشته های دانشگاهی نامیده اند.

برای لیدا و دیگر دوستان او که سعی در خدمت و کمک به همنوعان و دیگر اقشار جامعه دارند آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

/ 1 نظر / 15 بازدید