کوتاه و مفید.... زمان نیست. وقت هم نیست. مشغله هست. مشغله های خوب. آن هم از نوع تیامی.

صبح زود بیدارشدنهایش و تا پاسی از شب گذشته بیدارماندنهایش.

come on , et go ( let's go ) , nana ( banana ) , apple, i kh cream ( ice cream ) , ya ( yes) , yessss, na , no , car, aiplane ( airplane), cd, Dora ( cartoon), barni ( barnye cartoon ) , map , bapak ( back pack) , pencil , I see You , you, I ya you ( I love you ) , TV , bye bye , haa ( hand) , swimi ( swimming), dady ( daddy) , Mom, mimi , Hi, two, ten ,thee ( three), ouut( lets' go out) , bok ( book ) ,....

اگور ( انگور ) , آبو ( آّّب و آب بازی و استخر ) , ده ( شماره ده) , اوووو ( الو  گوشی تلفن ) , هسسی جون ( هستی جون), حمیییی ( حمید ), کاب ( کتاب ),....

خودمون هم حالمون خوبه... جای نگرانی نیست لبخند. من همچنان به دنبال کار هستم و کار به دنبال من... البته به غیر از کارهای خانه.. که خواسته و ناخواسته دنبالت می کنن. و چه کنم چه کنم و چه بپزم های شام...  و طی روز هم به کتابخانه و پارک رفتن و بازی کردنهای تیام و کامپیوتر و اینترنت پیچ و خم دار ما....

سرعت سرعت سرعت.... اینجا حرف اول با سرعت... حتی حرف زدن هم سرعت می خواد . نمی تونی بشینی برای خودت از سیر تا پیاز شمس خانم یا اکبر آقا بقال سرکوچه را با آرامش بگی.... باید تند بگی... سریع بگی.... راست بری سر اصل مطلب... خرید هم همینطور.... برم شاپینگ .... که وقت بگذره.... خوش بگذره.... نداریم... باید بری.... سر قفسه مربوطه... برداری و بیایی.... سریع... حتی غذا خوردن.... دیگه مثل چین نیست...که ساعتها با شاگردات گل بگی و گل بشنفی.... نه عزیز دل.... بیخود نیست که بین هر فیلمی که پخش می شه.... هزار تا آگهی پخش می شه که تو بلند شی به کارهات هم برسی.... شده یه دوش بگیری.... قبض آب و برق و گاز  بنویسی.... تلفنی بزنی به خانواده... و باز هم نه از اون تلفنها.....

یه طورایی عجیب به نظر می رسه... اما آخر شب می بینی که کلی کار ا نجام دادی.... و با اینکه فردا هم همون کارها تکرار می شه.... اما یه طورایی راضی تر هستی.... زندگی پیش می ره.... نمی مونه.... برای تو نمی ایسته.... و تو هم باید با اون بدوویی...

شاید هم دیگه همه جای دنیا همین شکلی شده و ما خبر نداریم... ولی من همیشه به دنبال وقت می گردم...

تیامی هم که الان بیدار شه ....غذا می خواد... بازی می خواد... کتاب خوندن می  خواد... آبو می خواد ....

/ 0 نظر / 5 بازدید