تقديم به او که پيمانم را تنها و تنها با او بسته ام

... 

و يادمان باشد که هرگز دلمان را آسان به دیگری نبازیم؛

 ... يک و يکدانه دلمان را ... همچون یاقوت در صدف غنیمت شماریمش’

 تنها و تنها به دست دلدارش سپاریم. ...

/ 0 نظر / 4 بازدید