دوچرخه نازنينم

به سلامتی و ميمنت سومين دوچرخه ام نيز توسط افراد شياد و سقی القلب چينی دزيده شد. 02.gif

 دوچرخه نازنينم که همش يک هفته بود داشتمش. انگاری به من نيومده که دوچرخه داشته باشم . اولين دوچرخه مو سال اولی که چين بودم از دست دادم. کلی هم گريه کردم. ولی انگاری برای چينيها چيز عجيب و غريبی نبود و فقط خنديدند و گفتند بايد به دزيده شدن دوچرخه هات عادت کنی. دومين دوچرخه رو هم دو سال پيش از ساختمونی که توش زندگی می کنيم دزيدند. از داخل داخل ساختمون . و ديروز هم سومين دوچرخه رو از مقابل مغازه دی وی دی فروشی در حالی که قفل سفت و محکمی هم بهش زده بودم؛ دزيدند.

دوچرخه؛ ماشين يا هر کوفت و زهر مار ديگه... فقط می دونم که از دست دادن و گم کردن و دزيده شدن سخته 17.gif.... مخصوصا که شیُ يا موجود ربوده شده دو تا جوجه کوچولو و دوست داشتنی باشه.

/ 0 نظر / 4 بازدید