روحش شاد.

درست روزی که یه نفر بهترین خبر زندگیشو دریافت می کنه..... یه نفر دیگه یه چند قدم اونطرفتر..... بدترین خبر بدستش می رسه....

اونی که می ره که می ره..... اونی که می مونه.....

خدایا.......

....

....

تیام امروز هم تو مدرسه گریه کرد.... چند روزیه که دنبال من گریه می کنه و می خواد بیاد خونه.....

باخودم فکر می کنم که نکنه زود مدرسه گذاشتمشو..... بعدا کلی از این کار پشیمون بشم.....

/ 2 نظر / 23 بازدید
ارش

تیام اسم پسره؟ اسم دخترم میشه؟

تیام

اسم من تیامه من دخترم چقدر تیام کوچولوی شمل زیباست