با اجازه از دوست خوبم

( دکترعلی شريعتی )
دوست داشتن از عشق بالاتر است
عشق يك جوشش كور است، و پيوندي است از سر نابينايي. دوست داشتن پيوندي است خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زلال. عشق بيشتر از غريزه ميخورد ولي دوست داشتن از روح طلوع ميكند، هرجا كه يك روح طلوع ميكند، هرجا كه يك روح ارتفاع دارد دوست داشتن هم همگام با آن اوج مييابد. عشق بينايي را ميگيرد و دوست داشتن ميدهد. عشق طوفاني و متلاطم و بوقلمون صفت است، اما دوست داشتن آرام و استوار و پر و سرشار از نجابت. عشق جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشانيِ "فهميدن" و "انديشيدن" نيست. و دوست داشتن در اوج معراجش ازسرحد عقل فراتر ميرود و فهميدن و انديشيدن را نيز از زمين ميخواند و با خود به قلهي بلند اشراق ميبرد. عشق اگر پاي عاشق در ميان نباشد نيست. اما در دوست داشتن جز دوست داشتن و دوست، سومي وجود ندارد. عشق به سرعت به كينه و انتقام بدل ميشود و آن هنگامي است كه عاشق خود را در ميان نميبيند اما از دوست داشتن به آن سو راهي نيست.
دكتر علي شريعتي
ممنون > متشکر > و با اجازه از دوست خوبم که اين مطلب رو برايم فرستاد.....

/ 0 نظر / 2 بازدید