کاش من هم بودم.....

و اين هم جشنواره تئاتر فجر. ياد ايام جوانی بخير که می رفتيم .1.gif فقط نمی دونم چرا همش الاغ تو الاغ ..... انگليسی ها تئاتر ديگه نداشتند که بيارند. يا نمايش بچه های خودمون چی شده؟؟؟؟؟ چقدر دلم برای حال و هوای الان پارکها و نمايشهای خيابانی تنگ شده. کاشکی اونجا بودم.
باور کنيد من بی ادب نيستم اينجا خودش نوشته

/ 0 نظر / 2 بازدید