متشکرم

سلام و متشکرم از دوستان و ميهمانان عزيزی که به کلبه من سر مي زنند و پيامهای محبت آمزيشون برام می ذارن.
از همه شما تشکر می کنم.
ف.ص. - قطره باران (بينا ۳ اف) - نسل بارون (ق. ن.) و ورزی ۶۰ ( ح. و.)

/ 1 نظر / 2 بازدید
روز های مسکو

سلامی چو بوی خوش آشنايی./ روان می نویسید و مطالب خواندنی و متنوعی دارید از عکس هم استفاده کنین. اگه در گذاشتن عکس مشکل دارین به من اطلاع بدین. و بعدا برای تنوع و یک کمی راحت شدن از خستگی های کار روزانه، از شما دعوت می کنم از دو پارک دیدنی و جالب توجه مسکو ديدن کنيد.ضمنا براتون گزارشی هایی هم از انفجار کلمبیا و پیاند های آن دارم شاد و کامروا باشيد.