...

خورشيد خانم : خيلی موقع ها تو آمريکا دچار اين حس ها شده ام... آمريکا ترسناکه! کلا اين حس بی پناهی اش، اينکه شرکت های بيمه چطوری می تونن آدم رو بدوشن، اينکه اگه کارت رو از دست بدی چقدر راحت می تونی بدبخت شی، اينکه مرز بين يه زندگی خوب و بی خانمان شدن چقدر باريکه اينجا، و خيلی چيزهای ديگه خيلی من رو می ترسونه فقط کافيه سر کار ليز بخوری و مثلا يه بلايی سر ستون فقراتت و زانو هات بياد ، بيمه ای که برای از کار افتادگی سر کار هست آنچنان بلايی سرت می ياره که به خاک سياه می تونی بشينی. اصولا بهتره آدم اينجا مريض نشه اگه پولدار نيست! دوست من که ليسانس هم داره و کار می کرد و عينک می زنه و حس می کرد چشمش ضعيف تر شده ماه ها نمی تونست بره دکتر چشم و عينک جديد بخره چون نمی تونست از پس پولش بر بياد! فقط تو ايالت فلوريدا يه چيزی حدود 10 ميليون نفر بيمه ندارن چون نمی تونن از پس پولش بر بيان.

34.gif 34.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید