اولین روز مدرسه

تیام امروز ٢١ ماهه شد  و برای اولین بار به مدرسه رفت. فعلا تصمیم گرفتیم هفته ای یک تا دو بار بره که با بچه ها و محیط مدرسه آشنا بشه.

مدرسه ای که رفت بیشتر یک اتاق پر از اسباب بازی بود با ٧ تا بچه هم سن و سال خودش و ٣ تا معلم. دو ساعت هم بیشتر طول نکشید. ولی تو همون دو ساعت ۴ بار گریه کرد و دنبال باباش و مامانش می گشت...

من بیرون ایستاده بودم و بهش سر می زدم . بیست دقیقه اول خوب بازی می کرد و اصلا حواسش نبود که من نیستم ولی بعد شروع کرد به گریه کردن... دست منو می گرفت و می برد تو که با هم بازی کنیم... تا هم می دید که من نیستم ....داد می زد و گریه می کرد " کو ددی " " کو ددی " " مامی " مامی " گریهگریهگریه

آخر سر هم گیتار اسباب بازی رو برداشته بود که با خودش بیاره. خلاصه با گریه اومد بیرون ولی بعد که ازش پرسیدم... " مامان تیام جان دوست داری بازم بری با بچه ها بازی کنی؟ " سرشو به پایین تکون داد و گفت " baby ? again !! ya... again "

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
شاهد

با دیدن خنده این بی دندون، بی اختیار اشکم جاری شد ...

آزاده

عزیز دلمون [قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل]