ديگه نظر سنجی نکنيم

آدم دلش برای اين عبدی و قاضيان بيچاره می سوزه. آخه اينا که کاری نکردن. برچسب حمايت از ..... خدايا آدم چی بگه. اين چين هم اينقدر نعنا داغشو زياد کرده که .....اگه دو سوم مردم تهران خواستار از سرگيری مذاکرات هستند به عبدی و .... چه ربطی داره که حالا بايد ۸ سال پشت ميله های زندان ..... از اونطرف هم يه نفر که دوران انقلاب اونقدر برو و بيا داشت حالا خودش بياد نامه بنويسه که بابا جان توروخدا حکم اعدام منو صادر کنيد و منو از شر اين مامورها رها کنيد ... آخه اينهم شد شيوه ممکلت داری.......
نامه درخواست حکم اعدام؟؟!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید