برای اينکه به طريق خود ايمان داشته باشيم لازم نيست که ثابت کنيم طريق ديگران نادرست است. کسی که چنين می پندارد به گامهای خود نيز ايمان ندارد.

پائولوکوئليو

 

/ 0 نظر / 4 بازدید