رنگ زندگی مشترک

هفته بعد می ريم کانادا.

 برای من دومين بار خواهد بود. اولين بار سال ۱۹۹۹ بود که رفتم کانادا. اون هم از چين. اونموقع برام مثل رفتن به بهشت بود. آسمونش. هواش. تميزيش و اين که همه چيز نظم خاصی داشت. اين بار نمی دونم. از اينجا رفتن به کانادا....؟؟!!   اينجايی ها  می گن کانادا مثل يه دهات می مونه  و مردمش هم دهاتين !!! 33.gif نمی دونم. نمی دونم احساس اين بارم چه خواهد بود. ولی مطمئنم خوش خواهد گذشت. اميدوارم اين ايام عيد به همه خوش بگذره.

از اين که می ريم خوشحالم. از اين که سال نو و نوروزُ با خانواده همسری جشن می گيريم خوشحالم ولی از طرفی هم حالم گرفته است که نو شدن سالُ تو خونه خودمون نيستيم. دلم می خواست بعد از هفت هشت سال ؛ تو خونه خودمون و برای اولين بار جمع دوتايی مون رو جشن بگيريم و سفره هفت سين بچينيم. ولی خوب همه چيزهای خوب با هم و يک جا اتفاق نمی افتن. آره همه چيزهای خوب با هم و يک جا جمع نمی شن.

بعد هم بايد کم کم عادت کنی که زندگی مشترک مثل قديمها نمی شه که هرچی دلت خواست همون بشه . بايد کم کم عادت کنی به متفاوت بودن. فرق داشتن . به سليقه های متفاوت. به دوست داشتنهای متفاوت . به فکر کردنهای متفاوت . يادمه قديمها بيشتر خودمو تو جمع های سه نفره می ديدم و دوست داشتم که تو جمع سه نفره باشم. يه طورايی انگاری سلب مسووليت بود. تو حضور داشتی ولی فقط شنونده بودی و اين خوب بود. خوب بود که گاهی خودی نشون می دادی و بيشتر گوش بودی تا کلام. اما تازگيها از جمع های سه نفره بدم مياد. از جمع های چهار نفره هم بدم می اد. از اين که از نفر دوم سلب مسووليت بشه و نباشه که باشه. دو نفر بودن خوبه. اما نفر سوم که می اد. اعصاب آدم بهم می ريزه. نه اينکه الزاما نفر سوم آدم بدی باشه. نه. خيلی هم خوبه. به خودی خودش خيلی خوبه. همه آدمهای دنيا خوبند. يعنی من هم بايد عادت کنم که اين نفر سوم و نفر چهارم هم هستن. همه جا و هميشه. هميشه و همه جا . از اين به بعد. تا آخر. که آخر نداره.ديگه هيچ چيزی خصوصی نيست. ديگه هيچ چيزی مخصوص من و تو نيست. وقتی گفتنی باشه. هر چهار نفر می دونن. چه بسا شايد خيلی وقتها نفر دوم ندونه. ولی مهم نيست. انگار يه صميميتی بين اين سه نفر هست که با نفر دوم نيست. نفر دوم نخوديه.نخودی. خيلی هم همه دوستش دارن. چرا ؟ چون نخوديه. همه هم باهاش مهربونن چرا ؟ چون نخوديه. گفتم... نخود. پاشم برم شام بذارم. ... چرا اينجا هيچ کانالی نخودی رو نشون نمی ده !!!

/ 0 نظر / 8 بازدید