زمينی

دلم ميل پرواز دارد ......اما تو بگو چگونه
دلم ميل آسمان دارد.....اما تو بگو با کدامين بال
.......بالم بريده و پاهايم سست و ناتوان است
ای آسمانی ترين آسمان ........تو خود بگو چگونه به سويت پرواز کنم
تو خود بگو .......زمين را به آسمان رسيدن ......کجا ممکن است؟
زمين زمينی است و آسمان لايتناهی .....
رسيدن زمين را به آسمان کجا ممکن .....؟
نزول آسمان را به زمين کجا شايد .......؟
چگونه بگويم که زبانم الکن می نمايد در برابر گفتار آسمانی تو......
دلم ميل به آسمان دارد.......اما تو بگو چگونه ......
دلم گفتن مي طلبد ......اما تو بگو چه ......
گفتارم همه پوچ .......سخنانم همه هيچ......
پس سکوت ....
سکوت....
خاموش...
دلم ميل آسمان دارد...........
خخخخخخخخخااااااااااااااااامممممممممموووووووووووشششششششششش

/ 1 نظر / 2 بازدید
davood

سلام به تو ای مهربان ...... اگر به خانه من آمدی ..ای مهربان برای من چراغ بياور ......و يک دريچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم .....عاقبت عشق زمينی را به عشق آسمانی باختيم . ميبوسمت و آروزی ديدارت را بر دل دارم کوچک شما داود فارسي ......ساعت ۱۲:۱۶ چهارشنبه ..بی صبرانه منتظر شنيدن صدات هستم تا برات با مرواريدم حرف بزنم .مرواريد کوچولو خيلی بی قراری ميکنی ميگه مامان بارانی چلا نمی آدش ؟....ميگم دختر گلم مي ياد بايد وايسی تا برگرده .....ميگه نميخوام نميخوام آخه اون خودش گفته زود زود می يادش چلا ديل کلده ؟ .....خلاصه از من ببی قرارتره ......با زبان کوچولوش گفت مامان بارانی زود بيا ديده ميخوام ببوسمت ديده ديده .....:)