عيد بهاره چينی ها

فردا شب يعنی ساعت ۱۲ شب اول فوريه سال نو چينی ها به تقويم کشاورزی شروع می شه. همه جای چين قرمز شده. روبان قرمز. کادوهای قرمز. پيراهنهای قرمز. جورابهای قرمز مردونه ؟؟؟!! شيرينيهای قرمز. درو پيکر قرمز .... اتوبوسهای قرمز... خلاصه همه چيز قرمز شده و يک جنب و جوش عظيمی تو مردم افتاده . فکرشو بکنيد بايد مواظب بود کره زمين يک وری کج نشه. البته پکن در کل خلوت شده. اما فروشگاهها غلغله ست. مثل مور و ملخ آدم ريخته تو اين فروشگاهها. برای همين هست که اين طوری اقتصادش داره رشد می کنه و رشد توليد ناخالص داخليش ۸ درصد بوده. ميليونها چينی تو اين تعطيلات تقريبا ۴۰ روزه ( برای اداره ايها ۷ روز ) به خونه هاشون برمی گردن که کنار خانواد باشن. چينيها هم تقريبا رسمهای ايرانيها رو دارند و قبل از رسيدن سال نو به تمير کردن و شستن خونه و زندگی و خريدن لباس نو و کفش نو وووووو
خريدن شيرينی و ميوه و بعد هنگام تحويل سال نو هم همشون دور هم جمع می شن و يک نوع غدای مخصوص که جيائو زه ناميده می شه .می خورن که چيی مثل پيراشکی گوشتی خودمون می مونه ولی به جای سرخ کردن تو روغن آب پز می شه و خيلی تو چين طرفدار داره و شب عيد توش سکه می ذارن و کسی که اونو بر می داره در واقع خوشبخترين آدم اون سال تو اون فاميله ( البته من فکر کنم اول از همه دندونش می شکنه)
بعد هم از فرداش ديد و بازديد شروع می شه و درست مثل ما ايرانيها اول از مامان بزرگ و بابا بزرگ و بزرگترهای فاميل تا ...... و البته کوچکترها هم از بزرگترها عيدی می گيرند. اون هم باز سکه و يا اسکناس توی پاکتهای قرمز. ..........

/ 1 نظر / 3 بازدید
ف.ص.

سلام دوست عزیز : باز هم برای دیدن خانه ات آمدم ، ولی چیزی اضافه نشده است :) امیدوارم دفعه بعد نوشته های جدیدت رو ببینم