من اومدم ...

سلام. بازهم اومدم م م م م ....... 1.gif از نو ساختمش . دفعه پيش خيلی عصبانی شدم و همه چی را پاک کردم. ولی باز اومدم .......

/ 2 نظر / 3 بازدید
دانشجوي ايراني

سلام.ممنون . اعصابم خورد شده. 3 بار قالب را تغيير دادم و هر بار بي نتيجه. اين قالبهاي فعلي چنگي به دل نمي زنه.من هم زياد وارد نيستم.