ديووووووووووونه

ديوانه بمانيد. اما مانند عاقلان رفتار کنيد...... خطر متفاوت بودن را بپذيريد اما ...... بياموزيد که بدون جلب توجه متفاوت باشيد......

/ 1 نظر / 2 بازدید
بابای رهام

میخواستم هر روز براتون یه چیزی بنویسم اما ظاهرا از نوشته های من خوشتون نیومد. تصمیمم رو عوض کردم.