می خواهم

می خواهم بدون اسارت دوستت بدارم .....
.....می خواهم که با آزادی در کنارت باشم ......
....می خواهم بدون اصرار تو را بخواهم.....
.........می خواهم با احساس گناه ترکت نکنم ......
.....و .....اگر تو نيز با من چنين باشی....
يکديگر را... غنی.... خواهيم ساخت


با اجازه از دوست خوبم که از شعرش دزدی کردم.1.gif

و ...... ای کاش می شد که بدون اسارت يکديگر را .....دوست بداريم .... خود.... به اسارت درآييم ... و ... او ... را به اسيری نگيريم...
.... ای کاش می شد در تاهل ...آزادی را از ... او .... نگرفت ...و ..... در تجرد ... از آزادی سود نجست.
ای کاش می شد هر دو را باهم داشت.....آزادی در اسارت .....و ...... اسارت در...... آزادی ....
ای کاش در اصرار ... انکار نبودو ...... در انکار ..... اصرار بود.....

مرا چه شده است باز خدايا......

/ 1 نظر / 2 بازدید
davood

سلام دختر تو واقعا معرکه ای ......اصلا دهانم بسته شده .تمام اين نوشته ها بر از احساس و واقعا آدم ميمونه خيلی مواظب خودت باش .باز هم برات بيغام ميذارم تو هم از خودت به من خبر بده لطفا ميبوسمت داود فارسی