صفر صفر

خدای من. احساس می کنم هيچی نمی دونم. هيچی . هيچی. رفتم به وب لاگهای بچه ها سر زدم و خيلی حالم گرفته شده . احساس می کنم. وب لاگ من خيل بی مزه و لوس . نه؟ نمی دونم. کاش يکم برنامه نويسی بلد بودم. به هر حال فعلا که اينه. دوست داشتين بخونيد. دوست هم نداشتين. بذارين برای خودم. ديگه بايد برم بخوابم. نصفه شب شد. صبح هم کلاس دارم. خواب می مونم. بچه ها خوشحال می شند.

/ 0 نظر / 4 بازدید