چه خوب که همه بمانيم...

شاید اگر حوا آن سیب ممنوعه را نمی خورد ؛ این همه درد و سختی و عذاب ؛  آن هم از این نوعش ؛ نصیب زنان عالم نمی شد که بعد هم ؛ از آن به بودن بهشت زیر پای مادران یاد کنند.

روزهای سختی در پیش است و توکلمان بر خدا.... پیش از ما نیز مادران ما بی هیچ دانش و تخصصی یا هیچ گونه کلاس و آموزشی گذرانده اند.... و یا آنانکه از یکی فراتر رفته و چند قلش را آورده اند.... من اما این روزها بار ترس را ؛ بیشتر تنها به دوش می کشم و مایل نیستم همراهم از ناِآرامیهای درونم بداند. چه او نیز در این دیار تنها است و غرزدنهای من دردی را دوا نمی کند.

تیام اما بیشتر بر دیواره ها می کوبد. برایش کلی هدیه به ارمغان آورده اند در میهمانی پیش از آمدنش.... اینجا این طور است دیگر !!! .... و ما همه شان را در گوشه گوشه خانه امان به انتظارش چیده ایم... و مرا گاهی ترس می گیرد که اگر نیاید چه... و اگرهای فراوان...  38 weeks

برایم بسیار گفته اند ؛ این و آن از آمدنش.... از نگهداریش.... شیر دادنش... عوض کردنش... پوشک کردنش... حمام کردنش... و بسیار خوانده ام و سر کلاس آموزشمان داده اند.... اما من هنوز منتظر آمدن مادر هستم... و ای کاش می شد که باشد با ما اینجا .... و من خوب می دانم که بسیار سخت است.... خصوصا در این شرایط روزگار.... از روابط این دیار و آن دیار گرفته تا هسته و جو  ناآرام و هزینه های جانبی و هزار و یک چیز دیگر....

دوستانمان اما هستند و بسیار مهربان... و چندی دیگر.... ولی باورم نمی شود که هیچ کس جز مادر بداند که گریه نورسیده مان از چیست... یا شب بیداریهامان را چگونه تاب بیاوریم....

سه هفته دیگر....

و من خواهم نوشت اینجا از آمدنش و خبرش را .... فقط باید یادم بماند که به دوستانمان بگویم که مراقب همراه من باشند ... چه او بسیار بیشتر از من  دل نگران و مضطرب است و به رویش هیچ نمی آورد....

/ 2 نظر / 11 بازدید
دکتر

با اهدا سلامی خیلی دوستانه و خودمانی مطالبتان زیباست چرا که هر چه از دل ذلال خیزد بر دل نشیتد. خیلی پوزش میخواهم که وقت طلایی شما را میگیرم . علت آن : میخواستم مقاله ای بنویسم اما بدون نظرات دوستان قادر به نگاشتن آن نیستم . مسرور و سپاسگزار خواهم بود اگر در مورد مطلب ذیل نظرتان را داشته باشم حتی با بله یا خیر : آیا دادن آگاهی سیاسی به دانش آموزان و وارد کردن آنها به عرصه سیاست عمل صحیحی است ؟ با تشکر فروان همواره غنچه های لبخند بر لبانتان شکوفا باد.

شاهد

مباركــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!!!! هوريا!!!!!