خدايا چقدر خسته ام .

ديگه فکر کنم. راستی راستی دارم می ميرم. خيلی خسته ام. همش بدو بدو بدو بدو......
اصلا نمی فهمم کی صبح شده > کی شب. به هيچ کاری هم نمی رسم. از همه بدتر باز دلم درد گرفته. بدجوری داره اذيت می کنه. می دونم که ماله اين شور و اضطراب.
ولی چيزی که بيشتر از همه دستگيرم شده اينه که همه همه همه همه دروغ می گند. نه. چرا اينطوری ....همه همه همه دروغ می گيم. آره . همه دروغ می گيم. خدايا ما چقدر بديم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
sassan

زندگی يعنی دويدن. زندگی يعنی شور و اضطراب. بديم اما بدی شيرين همه بديها تلخ نيستن.