عشق مامان و بابا

پسرم هم مثل خودم بیشتر دوست داره

با چوب غذا بخوره. این هم از عواقب زندگی

کردن هشت ساله تو چینه دیگه لبخند

 

 

 

آخ قربون این پسر

برم که کمک مامانش می کنهماچ

 

 

 

 

پسر به این آقایی کی دیده چشمک این اولین باریه که گل پسرم تنهایی رو صندلی سلمونی نشسته و یه خانم خوشگل موهاشو کوتاه می کنه. هورا

 

 

 

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
آزاده

الهی من قربون شما برم آخهههههههههههههههههه جیگر طلایی بخدا

سلام تیام جان د د/دوست دارم/ بوس