خبرهای داغ

اين هم از خبرهای چين و ماچين
- يک مرد چينی امروز به خبرگزاری رويتر در پکن رفته و اعلام می کنه که بمب دست ساز با خود دارد...بعد هم از روزنامه نگارهای دفتر می خواد که يه تيمارستان و دادگاهی در شهر ؛ايی چو؛ رو تحت پيگرد قرار بدن. خبرنگارها هم همگی هول می کنند و تا بمب دست اين مرد می بييند به پليس چين اطلاع می دند ....پليس هم می آيد و اين مرد ۳۵ ساله رو می گيره.....بعد هم خبر ميده نگران نباشيد.... اين آقا يک کم بالاخونه رو........ باور نمی کنيد؟؟؟؟؟
-دولت تايوان از بازرگانان اين منطقه ( به نظر من اين کشور ؛ ولی اينو يواشکی نوشتم......وگرنه شوتم می کنند ).... خلاصه از بازرگانان و همچنين تجار کشورهای همسايه خواسته که تمام تخم مرغاشون تو سبد چين نذارن و بيان يه کمی هم تو تايوان سرمايه گذاری کنند.
- زلزله ديگری به قدرت .../ ۵ در مقياس ريشتر يه بار ديگه استان سين کيانگ رو لرزوند ولی خدارو شکر که هيچ کشته يا مجروحی نداشت. نزديک به ۲۶۸ نفر يا بيش هفته پيش در همين منطقه بر اثر زلزله کشته شدند........ از هفته پيش تا حالا نزديک به ۵۰۰۰ پس لرزه در اين منطقه وجود داشته .
- و آخرين خبر امروز...... تا ۱۵ سال آينده بيش از ۱۵۰ ميليون چينی خودرو شخصی می خرند........... همين حالاش هم کلی ترافيک پکن به هم ريخته است...... فکر کنم بهتر باشه بجای خودروی معمولی تو چين خودروی پرنده بسازند....... وگرنه دولت چين با مشکل جدی جدی جدی سنگين وزن ترين ترافيک جهان روبرو خواهد شد...... حالا از ما گفتن بود.......

/ 0 نظر / 2 بازدید